Tipi Tips #12: Wat is de resale minus methode?

In de Tipi Tip van vandaag leggen we de resale minus methode uit. 

Een van de transfer pricing methodes is de resale minus methode. We gebruiken een verkoper van appels als voorbeeld voor het praktisch uitleggen van iedere methode. De resale minus methode kan worden gebruikt wanneer je appels verkoopt aan derden, maar inkoopt van een gelieerde partij. In dit geval willen we bewijzen dat de inkoopprijs overeenkomt met wat een derde partij zou moeten betalen.

De resale minus methode neemt als startpunt de verkoopprijs, en brengt hier een winstmarge per appel op in aftrek om tot de inkoopprijs te komen. Als een 5% winstmarge bijvoorbeeld adequaat is voor een onafhankelijke verkoper van vergelijkbare appels, kan deze winstmarge van de verkoopprijs worden afgetrokken om tot de arm’s length inkoopprijs te komen.

Zo werkt de resale minus methode in de praktijk.

Transfer pricing helder uitgelegd

Tipi heeft als missie om het vakgebied van transfer pricing transparant en op simpele wijze aan u uit te leggen. Wij doen dit met kennis van zaken en op unieke wijze. We leggen alle transfer pricing concepten (en geheimen) bloot in onze kennisbank. Hier kunt u kennis maken met de basisprincipes van transfer pricing voor uw bedrijf, en krijgt u een idee van de werkzaamheden die wij doen om u te helpen navigeren door de transfer pricing regels.

Onze dienstverlening is opgedeeld in de drie fasen waarin we uitkomst bieden.

Advies vooraf

Concreet en duidelijk advies over transfer pricing op basis van drie pijlers

Bouw uw belastingimago

Tax Transparency Report:
een positief effect op het imago van uw bedrijf

Verantwoording achteraf

Heldere en eenvoudige transfer pricing documentatie achteraf

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Transfer pricing is de toekomst van belastingen. Wij gaan graag in gesprek hoe wij uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken.

Vincent Maessen

Oprichter Tipi Consultancy