Transparantie betekent geen geheimen

Kennisbank

Transfer pricing wordt vaak omschreven als een zeer complex onderwerp. Hoewel de regelgeving zeer uitgebreid en droog is opgeschreven, zijn de onderliggende concepten heel logisch beredeneerd. Dit kenniscentrum dient als een introductie in deze onderliggende concepten, zodat u gemakkelijk kennis kunt maken met de inhoud.

#14 Wat is de transactionele nettomarge methode?

De TNMM is de meest gebruikte transfer pricing methode in de praktijk.

#13 Wat is de transactionele profit split methode?

De transactionele profit split methode is een van de meest complexe transfer pricing methodes. 

#12 Wat is de resale minus methode?

De resale minus methode is een vaak gebruikte methode door distributeurs.

#11 Wat is de costplus methode?

De costplus methode is een vaak gebruikte en simpele transfer pricing methode.

#10 Wat is de externe CUP methode?

De externe CUP methode is een van de meest betrouwbare transfer pricing methodes.

#9 Wat is de interne CUP methode?

De interne CUP methode is een simpele en betrouwbare transfer pricing methode.

#8 Wat zijn de transactionele transfer pricing methodes?

De transactionele transfer pricing methodes leggen niet de nadruk op de transactie, maar op het resultaat op bedrijfsniveau.

#7 Wat zijn de traditionele Transfer pricing methodes?

De traditionele transfer pricing methodes zijn simpel, direct en betrouwbaar. Ze leggen de nadruk op het transactieniveau.

#6 Wat is de impact van transfer pricing?

De impact van transfer pricing op bedrijven en ons allemaal als belastingbetalers kan niet worden onderschat.

#5 Is transfer pricing onderdeel van de (belasting)wet?

Liggen de transfer pricing principes vastgelegd in de (belasting)wet?

#4 Waarom is transfer pricing relevant voor accountants?

Transfer pricing overlapt vaak met accountancy, alhoewel dit niet algemeen bekend is bij accountants en fiscalisten.

#3 Wat is het arm's length beginsel?

Het arm's length beginsel is het meest belangrijke concept in het transfer pricing vakgebied.

#2 Waarom is transfer pricing relevant?

Waarom is transfer pricing relevant voor ons?

#1 Wat is transfer pricing?

Transfer pricing is het bepalen van prijzen voor transacties tussen twee partijen die elkaar kennen.

Tipi Tips introductie

Het doel van Tipi is om de complexe aspecten van transfer pricing op heldere wijze uit te leggen.

Transfer pricing workshops

De Chinese filosoof Lao Tzu zei het al:

"Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime."

Telkens een adviseur oproepen bij elke implementatievraag voor transfer pricing is duur en bovendien onnodig. Tipi wil transfer pricing kennis overbrengen naar uw team. Dit doen wij door workshops te geven. In deze workshops leggen wij de concepten uit en maken wij uw interne processen transfer pricing-proof samen met uw werknemers. Wij komen dan ook graag op bezoek om u te helpen.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Transfer pricing is de toekomst van belastingen. Wij gaan graag in gesprek hoe wij uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken.

Vincent Maessen

Oprichter Tipi Consultancy