Transfer pricing helder uitgelegd

Tipi heeft als missie om het vakgebied van transfer pricing transparant en op simpele wijze aan u uit te leggen. Wij doen dit met kennis van zaken en op unieke wijze. We leggen alle transfer pricing concepten (en geheimen) bloot in onze kennisbank. Hier kunt u kennis maken met de basisprincipes van transfer pricing voor uw bedrijf, en krijgt u een idee van de werkzaamheden die wij doen om u te helpen navigeren door de transfer pricing regels.

Onze dienstverlening is opgedeeld in de drie fasen waarin we uitkomst bieden.

Advies vooraf

Concreet en duidelijk advies over transfer pricing op basis van drie pijlers

Bouw uw belastingimago

Tax Transparency Report:
een positief effect op het imago van uw bedrijf

Verantwoording achteraf

Heldere en eenvoudige transfer pricing documentatie achteraf

Onze visie op transfer pricing

Tipi heeft een duidelijke visie op de toekomst van internationale belastingen. Transfer pricing ís die toekomst. Harmonisatie van belastingsystemen is op den duur onvermijdelijk. Het opzetten van ingewikkelde structuren voor belastingontwijking is niet meer van deze tijd. Daarnaast mag het effect van Covid-19 niet worden onderschat. 

TRANSFER PRICING: LAAGHANGEND FRUIT VOOR BELASTINGDIENSTEN. 

Na de laatste grote crisis in 2008/2009 waren landen dringend op zoek naar nieuwe bronnen van belastinginkomsten. Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals was in die tijd ‘laaghangend fruit’. Er kwam er een golf van nieuwe belastingwetgeving om belastingontwijking aan te pakken hetgeen leidde tot minder ontwijkingsstructuren. Na de Covid-19 crisis ziet Tipi eenzelfde ontwikkeling. Er zijn enorme bedragen uitgegeven die moeten worden terugbetaald. Deze keer zijn er echter geen extreme belastingstructuren meer. Multinationals aanpakken op een grijs gebied als transfer pricing is volgens Tipi het nieuwe laaghangend fruit voor belastingdiensten. Het belang om de komende jaren de transfer pricing zaken op orde te hebben is daarom niet te onderschatten.

Volgens Tipi is de toekomst transparant, meer gericht op eerlijke belastingheffing en gefocust op transfer pricing. Een transfer pricing adviseur wordt een risicomanager, PR-manager en belastingadviseur in één. Tipi is voorbereid op deze toekomst, en helpt haar klanten hierin te navigeren.

Transfer pricing workshops

De Chinese filosoof Lao Tzu zei het al:

"Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime."

Telkens een adviseur oproepen bij elke implementatievraag voor transfer pricing is duur en bovendien onnodig. Tipi wil transfer pricing kennis overbrengen naar uw team. Dit doen wij door workshops te geven. In deze workshops leggen wij de concepten uit en maken wij uw interne processen transfer pricing-proof samen met uw werknemers. Wij komen dan ook graag op bezoek om u te helpen.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Transfer pricing is de toekomst van belastingen. Wij gaan graag in gesprek hoe wij uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken.

Vincent Maessen

Oprichter Tipi Consultancy