Over Tipi Consultancy

Wij geloven dat alle bedrijven die met transfer pricing te maken krijgen, voordeel kunnen behalen uit transparant handelen. In ons bedrijf staan doordacht en concreet zijn voorop. Daarmee krijgt u betrouwbaar en praktisch advies.

Onze unieke werkwijze

Advies op het gebied van transfer pricing gaat meestal gepaard met lange rapporten en onnodige memo’s achteraf. Bij Tipi vinden wij dit eerder vaktechnisch spierballenvertoon van de adviseur dan bruikbaar advies. Tipi pakt dit anders aan, en adviseert het liefst vóóraf, kort maar krachtig en in heldere stappen en to-do’s. Advies dat altijd onderbouwd is op de achtergrond, maar volgens het voorbeeld van een ijsberg. De top van de ijsberg is zichtbaar en geeft de belangrijkste informatie, maar het gros van de zware inhoud is onder water.

Onze toegevoegde waarde

Bij het voldoen aan transfer pricing regels is regeren vooruit zien. Tipi is een onafhankelijke sparringpartner bij het oplossen van vraagstukken. De waarde en kracht van ons advies zit niet alleen in het helder en efficiënt documenteren achteraf, maar vooral in het vooraf signaleren van toekomstige vragen van uw accountant, fiscalist, en de fiscus. Deze ontzorgende functie is de hoeksteen van ons werk.

Over de oprichter

Vincent Maessen

"Ik zit mijn hele carrière in transfer pricing. In het najaar van 2015 koos ik transfer pricing als specialisme met als reden dat dit een vakgebied is waar men over 30 jaar nog steeds over discussieert. Inmiddels heb ik voor grote advieskantoren als PwC en RSM in binnen- en buitenland gewerkt. In deze jaren heb ik zowel MKB-klanten als de grootste multinationals geadviseerd. Eind 2020 besloot ik om zelf de uitdaging aan te gaan met het team van Tipi.

Transfer pricing (het waarderen van transacties) is een vak met veel grijze gebieden. Het overlapt vaak met elementen uit de supply chain van een bedrijf, de jaarrekening, financieringen, BTW, en vooral het verdienmodel van een bedrijf. Al deze elementen combineren vergt analytisch en creatief vermogen, een instinct voor zoeken op de juiste plaats, en eenvoudig ingewikkelde thema’s kunnen uitleggen. In deze eigenschappen ligt mijn kracht als enthousiaste adviseur.

Ik ga graag met u in gesprek over hoe ik u kan begeleiden in de wereld van transfer pricing."

Prijzen

Transparantie is onderdeel van de missie van Tipi. Wij vinden dat dit ook moet blijken in de tarieven die wij u rekenen. 

Tipi kent geen getrapte tarieven en geen partnermodel, en rekent daarom een vast tarief van €200 per uur exclusief BTW. Tipi rekent u daarnaast geen kantoorkosten.

Transfer pricing is per definitie maatwerk. Geen twee bedrijven zijn immers identiek. De tijd die wij moeten besteden aan uw transfer pricing project varieert dus. Bij het uitbrengen van een offerte zullen wij altijd in detail de uren uitsplitsen die wij plannen te besteden. Zo heeft u een volledig beeld van de werkzaamheden en de kosten. 

Op al onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Transfer pricing is de toekomst van belastingen. Wij gaan graag in gesprek hoe wij uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken.

Vincent Maessen

Oprichter Tipi Consultancy