Tipi Tips #3: Wat is het arm's length beginsel?

De rode draad door transfer pricing wordt gevormd door het arm's length beginsel. In deze Tipi Tip gaan we nader in op de vraag wat dit beginsel precies inhoudt.

Transfer pricing is het bepalen van prijzen tussen twee partijen die elkaar kennen. De volgende vraag is dan ook: welke prijs moet worden bepaald? De hoofdregel hiervoor is meteen het meest belangrijke concept in transfer pricing. We willen de prijs voor een transactie tussen twee partijen die elkaar kennen zó bepalen alsof ze elkaar níét zouden kennen. Met andere woorden, de prijs die een willekeurige persoon bereid zou zijn te betalen voor dat goed of die dienst, in een vergelijkbare situatie. 

Dát is het arm's length beginsel.

Dit beginsel klinkt echter nog steeds vrij vaag, en leidt niet meteen tot het goede antwoord op de vraag wat de prijs moet zijn voor een transactie. Er zijn tenminste 5 methodes die we hiervoor kunnen gebruiken. Op deze 5 methodes gaan we nader in in de volgende Tipi Tips. 

Transfer pricing helder uitgelegd

Tipi heeft als missie om het vakgebied van transfer pricing transparant en op simpele wijze aan u uit te leggen. Wij doen dit met kennis van zaken en op unieke wijze. We leggen alle transfer pricing concepten (en geheimen) bloot in onze kennisbank. Hier kunt u kennis maken met de basisprincipes van transfer pricing voor uw bedrijf, en krijgt u een idee van de werkzaamheden die wij doen om u te helpen navigeren door de transfer pricing regels.

Onze dienstverlening is opgedeeld in de drie fasen waarin we uitkomst bieden.

Advies vooraf

Concreet en duidelijk advies over transfer pricing op basis van drie pijlers

Bouw uw belastingimago

Tax Transparency Report:
een positief effect op het imago van uw bedrijf

Verantwoording achteraf

Heldere en eenvoudige transfer pricing documentatie achteraf

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Transfer pricing is de toekomst van belastingen. Wij gaan graag in gesprek hoe wij uw bedrijf toekomstbestendig kunnen maken.

Vincent Maessen

Oprichter Tipi Consultancy